Background Image

Audru Tööstusala

Audru Tööstusala on Audru valla üldplaneeringuga määratletud tootmismaa sihtotstarbega ala.

Tänaseks on selles piirkonnas endale koha leidnud Euroopa üks suuremaid spoonitootjaid OÜ Valmos, rahvusvahelisse kontserni Aros Group kuuluv ja Pärnu regiooni suurim metallitöötleja AQ Lasertool OÜ, Eesti kalapüügiühistu külmhoone ja Nurme Tehnoküla.

Tööstusala asub Pärnu linna piirist vaid 4,5 km kaugusel Pärnu ringtee vahetusläheduses ja on väga hästi ligi pääsetav Nurme – Vana-Pärnu maanteelt. Alal on hea potentsiaal areneda uueks Pärnu regiooni tootmispiirkonnaks.

Audru Tööstusala koosneb eraomanikele, ettevõtetele ja riigile kuuluvast maast. Maa kasutuselevõtuks on vajalik teostada detailplaneering. Audru vald on valmis igati kaasa aiyama, et planeeringute menetlemine toimuks investorile sujuvalt ning kiirelt.

Kui leiate, et Audru Tööstusala võiks olla teie ettevõttele õige koht siis võtke julgesti ühendust!