Background Image

Hiiuvälja Tehnopark

Hiiuvälja Tehnopark on välja arendamata tööstusala, mis asub Audru vallas Vana-Pärnu – Nurme ringtee ääres ligi 3 kilomeetri kaugusel Pärnu linna piirist (asukoht Google Mapil ).

Hiiuvälja Tehnopargi detailplaneering hõlmab 25 ha tööstus- ja äriotstarbelist maad ning jagab selle 37 kinnistuks. Kruntide suurused on vahemikus 3234 kuni 18 688 ruutmeetrit ning maksimaalne ehitusalune pind on kuni 60% kinnistu pindalast. Kruntide sihtotstarve on 80% tööstusmaa / 20% ärimaa või 100% ärimaa. Kinnistuid on võimalik liita, et saavutada ettevõtte vajadustele vastav krundi suurus.

Omanik: OÜ Vestman Tööstuspargid