Background Image

Loode-Pärnu Tööstusala

Loode-Pärnu tööstusala arenduspiirkond hõlmab ligikaudu 250 ha suurust maa ala Pärnu linna loodeosas, millest ligi 27 ha on planeeritud tootmis ja ärimaaks. Ala paikneb Tallinna mnt ja Pärnu uue, Tallinna ja Haapsalu maanteed ühendava, ümbersõidu Lennuvälja tee vahelisel alal. Piirkonna arenduse eesmärk on Loode-Pärnu kujundamine tööstus- ja äripiirkonnaks.

Maa-alal on kehtiv detailplaneering (kehtestatud 19.06.2008). Detailplaneeringut puudutavate dokumentidega saab tutvuda Pärnu linna veebilehel. Pärlimõisa ala detailplaneeringu dokumendid leiab samuti linna veebilehelt.

Kruntide suurused on vahemikus 5000 – 13 000 m2 ning ehitusalune pind kuni 50% kinnistu pindalast. Kruntide sihtotstarve on ärimaatootmismaa või 50% tootmis-/50% ärimaa. Ettevõtjatele on jäetud võimalus krunte liita ja seega soetada just endale sobiva suurusega kinnistu.

Tehniline infrastruktuur on arendusalal suuremas osas välja ehitatud, mistõttu on ettevõtjatel võimalik soodsatel tingimustel endale sobiv kinnistu soetada. Täpsemad tingimused omanikult.

Ettevõtted kes on rajanud oma toomise Loode-Pärnusse

Omanik: Pärnu linn

Logistiline ligipääsetavus:

Ligipääs Asfalteeritud tee
Põhimaantee 300m Via Baltica maanteele
Lennujaam 2 km Pärnu Lennujaama
Lähim rahvusvaheline lennujaam Tallinn 130 km, Riia 190 km
Sadam 4 km Pärnu Sadamasse


Tehniline infrastruktuur:

Veevarustus ja kanalisatsioon Ühendused krundi piiril
Sadeveekanalisatsioon Välja ehitatud
Tuletõrje veevarustus Välja ehitatud
Gaas Trass Rehepapi tänava
Soojavarustus Välja ehitatud osaliselt
Elektrivarustus Välja ehitatud osaliselt
Telekommunikatsioon Välja ehitatud osaliselt
Tänavad Välja ehitatud


Kontakt

Kui teil on küsimusi Pärnu regiooni, siinsete investeerimisvõimaluste ja olulisemate ärisektorite kohta, siis võtke meiega julgelt ühendust.

Pärnumaa Arenduskeskus
Aadress: Akadeemia 2, Pärnu linn 80010, Pärnu linn, Eesti
Tegevusaadress: Aida 5 Pärnu linn 80010, Pärnu linn, Eesti
Telefon: +372 445 5555
Mobiil: +372 5551 7755
Koduleht: www.peak.ee

E-mail: info [at] peak.ee

Pärnu Linn
Aadress: Suur-Sepa 16, Pärnu 80098, Eesti
Telefon:+372 444 8200
Faks:+372 444 8201
Kontaktisik: Aare Raev
E-mail: aare.raev [at] parnu.ee