Background Image

Infrastruktuur

Veevarustus: trassid välja ehitatud, liitumispunkt krunditi erinev
Kanalisatsioon: trassid välja ehitatud, liitumispunkt krunditi erinev 
Gaas:
 trassid osaliselt välja ehitatud, liitumispunkt krunditi erinev
Elektrivarustus: planeeritud, ala sisesed alajaamad osaliselt välja ehitatud
Telekommunikatsioon:  osaliselt välja ehitatud
Tänavad: välja ehitatud