Background Image

Infrastruktuur

Veevarustus: planeeritud, trassid välja ehitamata, liitumispunkt krunditi erinev
Kanalisatsioon: planeeritud, trassid välja ehitamata, liitumispunkt krunditi erinev
Gaas:
planeeritud, trassid välja ehitamata, liitumispunkt krunditi erinev
Elektrivarustus: planeeritud, ala sisesed alajaamad välja ehitamata
Telekommunikatsioon: planeeritud, välja ehitamata
Tänavad: ala sisesed tänavad välja ehitamata