Background Image

Puit

Pärnumaal asub ligi 30% Eesti metsaressursist, seetõttu on metsandus ja puidutöötlemine siinmail traditsioonilise taustaga tegevusvaldkonnad. Puidusektori ettevõtted omavad Pärnumaal suurt osakaalu töötavate inimeste arvu kui ka tööstustoodangu mahu järgi.

Pärnumaa puidusektor on liikunud ajapikku materjali töötlemisest (saeveskid) rohkem lõpptoodete valmistamisele (mööbel, palkmajad, moodulmajad, muud puidutooted). Piirkonna suuremad ettevõtted on Skano Group AS (endise nimega AS Viisnurk), OÜ Valmos ja OÜ Säästke.

Puidusektori arengut toetab Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õpetatavad puiduvaldkonna erialad. Sektorit toetavad ressursi (metsa) ja tarneahela olemasolu ning inimeste kompetents. Pärnumaal on loodud Pärnu Wood Cluster, et edendada puidutööstuse ettevõtete omavahelist koostööd ja teostada ühisturundust. Lisaks toetab sektori arengut ja võimalusi hea logistiline asukoht ja transpordivõimaluste mitmekesisus: Via Baltica, lennuväli, meresadam ja raudtee.

Puidusektoris tegutseb kokkuca 238 ettevõtet ja 1597 töötajat.

Sektori tähtsamad tooted on: – saematerjal, – höövelmaterjal, – mööbel, – spoon, – palk- ja moodulmajad.

Pärnumaa müügitulust moodustas 2010. a eksport 31,7%, millest puidutöötlemisettevõtted moodustasid 9% kogumahust.

Sektori kogukäive maakonnas oli 2010. aastal 107 751 625 eurot, sellest eksportkäive 39 293 256 eurot (36,5%) ja kasum10,8%.

Sektori suurimad ettevõtted:

Skano Group AS Ettevõte on noteeritud Tallinna börsil. Ettevõtte toodanguks on elukondlik mööbel ning isolatsioon- ja siseviimistlusplaadid. Töötajaid 275. Ettevõtte käibest ligi 80% moodustab eksport. Suurim turg on Soome, järgnevad Venemaa ja Eesti.
OÜ Valmos Ettevõte on asutatud 2000. a. Eesti kapitali poolt. Toodanguks on 95% ulatuses spoon. Ettevõttes on 225 töötajat. Käibest 96% moodustab eksport, suurimad turud Poola, Slovakkia ja Leedu.
OÜ Säästke(JNA) JNA kontsern on asutatud 1975.a. Taanis. Eestis asub tootmisüksus. Tootevalikus on uksed ja aknad. Ettevõttes on 180 töötajat, käive ulatub €7,2 miljonini.
Ecobirch AS Kaubamärgi EcoBirch all alustati toodete valmistamist ja turustamist 2003. Ecobirch on tänaseks suurim kasetootja Eestis, vääristades nii madala kui kõrge kvaliteediga kaske. Peamisteks toodeteks on liimpuitkilbid, mööblikomponendid ja saematerjal. Ettevõttel on 150 töötajat ning käive ca €7,6 M.
Laesti AS Ettevõte kuulub rahvusvahelisse Norvik Gruppi. Põhitegevusaladeks on saematerjali tootmine, kuivatamine, hööveldamine ja järeltöötlus. Ettevõttes on 75 töötajat, käive ca €6,8 M.