Background Image

Metalliteollisuus

Pärnumaan metalliteollisuudella on pitkä historiallinen tausta ajalta, jolloin Pärnussa toimivat Pärnu KEK ja Pärnu Masinatehas. Viron itsenäisyyden palauttamisen jälkeen alueella perustettiin lukuisia pienyrityksiä, joista osa on ajan myötä kasvanut suuremmaksi. Alueen suuremmat metallinjalostusyritykset on perustettu ulkomaisen pääoman turvin: AQ Lasertool OÜ ja OÜ Stram.

Pärnumaan metallisektori on kasvanut viime vuosina ripeästi, mukaan on tullut uusia yrityksiä ja yrityksiä, joilla on korkea lisäarvo. Kasvavan työvoimantarpeen täyttämiseksi ja työntekijöiden kouluttamiseksi on Pärnumaan Ammattikoulutuskeskuksessa avattu metallilinja.

Sektorin kehitystä tukee Pärnumaan hyvä logistinen sijainti ja kuljetusmahdollisuuksien monipuolisuus: Via Baltica, lentokenttä, merisatama ja rautatie. Yritysten suuri määrä osoittaa sekä koti- että ulkomaiselle pääomalle perustuvien yritysten yhdistymismahdollisuuksia paremman tehokkuuden, innovaation, tuotekehittelyn ja tuotantokyvyn saavuttamiseksi.

Metallinjalostusyrityksiä on suurin piirtein 50 ja niissä on 635 työntekijää.

Sektorin tärkeimmät tuotteet:
– metallirakenteet,
– tuotteet auto-, juna- ja energiateollisuudelle (Scania, ABB),
– komponentit elektroniikkateollisuudelle.

Pärnumaan myyntituotosta vuonna 2010 muodosti vienti  31,7 %, ja metallinjalostusyritysten osuus oli 15 %.

Sektorin kokonaisliikevaihto maakunnassa vuonna 2010 oli 94 775 381 euroa, siitä vientiliikevaihto 49 058 001 euroa (51 %) ja liikevoitto 3,8 %.

Sektorin suurimmat yritykset:

AQ Lasertool OÜ

Pärnumaan suurin metallinjalostaja. Yritys kuuluu kansainväliseen konserniin Aros Group. Lasertool valmistaa tuotteita autoteollisuudelle – Scania, energiateollisuudelle – ABB, junanrakennukseen – Bombardier. Yritys käyttää alihankkijoina myös paikallisia metallinjalostajia. Vuonna 2011 liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa (+30 % verrattuna vuoteen 2010), työntekijöitä vuoden aikana keskimäärin 184. Automatisoinnin lisäämiseksi robotteja on yhteensä 4.

Stram OÜ

Yritys perustettiin vuonna 2009 ruotsalaisella pääomalla (Trading House Scandinavia AB) ja pääasiallisen tuotannon muodostavat makuuhuoneen metallituotteet. Yrityksessä on 70 työntekijää, 100 % menee vientiin EU:n vähittäismyyntiketjuille.

Adrem Pärnu AS

Yritys perustettiin vuonna 1992 ja perustuu virolaiseen pääomaan. Yrityksessä on 27 työntekijää, valmistetaan pääasiassa alihankintana monenlaisia metallituotteita.

JU-Metall AS

Yritys perustettiin vuonna 1993 ja perustuu virolaiseen pääomaan. Yrityksessä on 20 työntekijää, valmistetaan alihankintana metallirakenteita, omana tuotantona varastolaitteita ja toimitaan rakennusalalla.

Alise Technic OÜ

Yritys on perustettu vuonna 2000, toimintana on lehtimetallin ja muovin jalostus ja metallin mekaaninen työstö. Yrityksessä on 20 työntekijää. Päätoimintana on komponenttien ja kappaleiden valmistus lehtimetallista ja muovista sekä kehittely. Rajavastuuyhtiö Alise Technic on 100-prosenttisesti suuntautunut alihankintaan. Nykyisin asiakkaita ovat koneteollisuus, elektroniikkateollisuus, kalusteteollisuus, telekommunikaatioteollisuus sekä rakennusalan yritykset.