Background Image

Miksi Pärnu?

Pärnu oli jo keskiajalla tunnettu satama- ja hansakaupunki, jolla oli tärkeä rooli idän ja lännen välisessä kaupankäynnissä. Taloudellinen aktiivisuus kasvoi 1900-luvun alussa kaupungistumisen ja ensimmäisten tehtaiden perustamisen myötä. Pärnussa toimi vuosina 1900–1915 Venäjän keisarikunnan ja Euroopan suurin puuteollisuusyritys Waldhofin selluloosatehdas, jossa työskenteli huippuaikoina 3000 työläistä.

Pärnun alueen elinkeinorakenteessa on olennainen asema paikallisten luonnonvarojen, puun, turpeen ja kalan jalostuksella. Parin viime vuosikymmenen aikana ovat uudemmat teollisuudenalat, kuten metalli- ja elektroniikkateollisuus, kehittyneet ripeästi. Täällä on paljon pieniä ja keskisuuria, korkeintaan 10 työntekijän yrityksiä, jotka muodostavat lähes 80 % yritysten kokonaismäärästä.

Pärnun alueelle on tehty suuria ulkomaisia investointeja, ja sen seurauksena useat suuremmat yritykset kuuluvat kansainvälisiin konserneihin. Täältä ovat hyvän ja yrityksen kehitystä kaikin puolin tukevan ympäristön löytäneet Henkel Makroflex (polyuretaani-rakennusvaahtojen valmistus), AS Wendre (kodin tekstiilien valmistus), AQ Lasertool OÜ (Aros-konserniin kuuluva metalliteollisuusyritys), Scanfil OÜ (Sievi Capital -konserniin kuuluva elektroniikkateollisuusyritys), Efore OÜ (Efore-konserniin kuuluva elektroniikkateollisuusyritys), Laesti AS (Norvik-konserniin kuuluva puuteollisuusyritys).

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä yrityksistä, jotka käyttävät kehityksessään hyväkseen Pärnun alueen tarjoamaa mitä parhainta logistista sijaintia Pohjoismaiden, Venäjän ja Keski-Euroopan välissä, turvallista ympäristöä, jossa on korkeatasoinen työkulttuuri, sekä hyvin koulutettuja ammattitaitoisia työntekijöitä.