Background Image

Koulutus

Pärnun alueella on monipuoliset mahdollisuudet hankkia hyvä koulutus ja ammattitaito. Pärnun koulut tarjoavat erittäin korkeatasoisen yleissivistävän koulutuksen lisäksi mm. tietotekniikan, reaaliaineiden ja vieraiden kielten syventävää opetusta.

Korkeakouluopetusta tarjoaa Pärnussa Tarton yliopiston Pärnun osasto , joka on erikoistunut liiketoimintaan ja projektinhallintaan, turismi- ja hotellialan toimintaan sekä sosiaalityön järjestämiseen. Opiskelijoiden määrä avoimen yliopiston opiskelijat mukaan laskettuna on yli tuhat. Maisteritason opetusta tarjotaan seuraavissa aineissa: turismimaantiede, palvelujen suunnittelu ja johtaminen sekä hyvinvointi- ja spa-palvelujen suunnittelu ja johtaminen.

Pärnumaan Ammattikoulutuskeskus tarjoaa mahdollisuuden hankkia ammattikoulutus kahdellakymmenelläyhdellä erikoisalalla. Parin viime vuoden aikana Ammattikoulutuskeskus on kokenut merkittävän muutoksen. Vanhemmat koulutustilat on kunnostettu ja on rakennettu useita uusia rakennuksia, jotka on varustettu nykyaikaisin opiskeluvälinein, voidaan korkeatasoinen opiskeluympäristö tarjota yhteensä yli 1200 opiskelijalle. Ammattikoulutuskeskuksen ja alueen yritysten välinen yhteistyö on tiivistä ja monitahoista. On luotu harjoitteluverkosto, joka takaa opiskelijoille parhaan käytännön koulutuksen ja korkeatasoiset taidot. Useita opiskelualoja on käynnistetty tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Elektroniikkateollisuusyritysten toiveesta ja avustuksella käynnistettiin elektroniikka-asentajan koulutus. Aktiivisessa yhteistyössä metalli- ja koneteollisuuden yritysten kanssa luotiin ja käynnistettiin asentajan koulutusohjelma. Pärnun alueen koulutustarpeiden täyttämiseksi Ammattikoulutuskeskus järjestää runsaasti täydennys- ja uudelleenkoulutuskursseja.