Background Image

Puuteollisuus

Pärnumaalla sijaitsee noin 30 % Viron metsävaroista, joten metsätaloudella ja puunjalostuksella on täällä pitkät perinteet. Puualan yrityksillä on Pärnumaalla suuri edustus sekä työntekijöiden määrän että teollisuustuotannon osalta.

Pärnumaan puuala on siirtynyt ajan myötä materiaalin työstöstä (sahat) enemmän lopputuotteiden valmistamiseen (kalusteet, hirsitalot, moduulitalot, muut puutuotteet). Alueen suurempia yrityksiä ovat Skano Group AS (entinen nimi AS Viisnurk), OÜ Valmos ja OÜ Säästke.

Puualan kehitystä tukevat Pärnumaan Ammattikoulutuskeskuksessa opetettavat puualan aineet. Sektoria tukevat raaka-aineiden (metsän) ja hankintaketjun olemassaolo sekä pätevät ihmiset. Pärnumaalle on perustettu Pärnu Wood Cluster edistämään puunjalostusyritysten keskinäistä yhteistyötä ja huolehtimaan yhteismarkkinoinnista. Sektorin kehitystä ja mahdollisuuksia tukevat lisäksi hyvä logistinen sijainti ja kuljetusmahdollisuuksien monipuolisuus: Via Baltica, lentokenttä, merisatama ja rautatie.

Puualalla työskentelee yhteensä yli 200 yritystä ja 1500 työntekijää.

Sektorin tärkeimpiä tuotteita ovat:
– sahamateriaali,
– höyläysmateriaali,
– kalusteet,
– vaneri,
– hirsi- ja moduulitalot.

Pärnumaan myyntituotosta vuonna 2010 muodosti vienti  31,7 %, ja puunjalostusyritysten osuus kokonaismäärästä oli 9 %.

Sektorin kokonaisliikevaihto maakunnassa oli vuonna 2010 yhteensä 107 751 625 euroa, josta vientiliikevaihto 39 293 256 euroa (36,5 %) ja liikevoitto 10,8 %.

Alan suurimmat yritykset:

Skano Group AS

Yritys on noteerattu Tallinnan pörssissä. Yrityksen tuotanto koostuu asuinkalusteista sekä eristys- ja sisustuslevyistä. Työntekijöitä on 275. Yrityksen liikevaihdosta lähes 80 % tulee viennistä. Suurin markkina-alue on Suomi, seuraavina Venäjä ja Viro.

OÜ Valmos

Yritys on perustettu vuonna 2000 virolaisella pääomalla. Tuotannosta 95 % muodostaa vaneri. Yrityksessä on 225 työntekijää. Liikevaihdosta 96 % tulee viennistä, suurimmat markkina-alueet ovat Puola, Slovakia ja Liettua.

OÜ Säästke(JNA)

JNA-konserni on perustettu vuonna 1975 Tanskassa. Virossa sijaitsee tuotantoyksikkö. Tuotevalikoimassa ovat ovet ja ikkkunat. Yrityksessä on 180 työntekijää, liikevaihto on 7,2 miljoonaa euroa.

Ecobirch AS

Tavaramerkillä EcoBirch aloitettiin tuotteiden valmistus ja markkinointi vuonna 2003. Ecobirch on nykyisin suurin koivunjalostaja Virossa ja se käyttää sekä matala- että korkealaatuista koivua. Pääasiallisia tuotteita ovat liimapuulevyt, kalusteiden osat ja sahamateriaali. Yrityksessä on 150 työntekijää ja liikevaihto on noin 7,6 miljoonaa euroa.

Laesti AS

Yritys kuuluu kansainväliseen Norvik-yhtymään. Päätoiminta-aloja ovat sahamateriaalin tuotanto, kuivaus, höyläys ja jälkikäsittely. Yrityksessä on 75 työntekijää, liikevaihto noin 6,8 miljoonaa euroa.