Background Image

Elektronik

De första elektronikföretagen i Pärnu län grundades i mitten på 1990-talet. En större tillväxt inom sektorn skedde i början på 2000-talet, när utländskt kapital kom med i bilden inom sektorn. De största elektronikföretagen i regionen grundades med utländskt kapital: Scanfil OÜ, Efore AS och Note Pärnu OÜ.

Elektroniksektorn i Pärnu län har under de senaste åren vuxit snabbt. I dag är en mycket liten del i inhemsk ägo, största delen av de företag som verkar inom denna bransch är produktionsenheter inom stora koncerner. Från den tidigare enklare kabelmonteringen har det nu skett en övergång till alltmer komplicerad tillverkning. Företagen har också lokaliserat en del av sitt utvecklingsarbete till Pärnu län. För att tillmötesgå den ökade efterfrågan på arbetskraft har Pärnu läns yrkesutbildningscentral i samarbete med företagen startat en studielinje för assemblerare av elektronisk apparatur.

Utvecklingen inom sektorn stöds av de industriområden som utformat sig, som har den infrastruktur som krävs. Pärnu län har ett fint logistiskt läge och mångsidiga fraktmöjligheter: Via Baltica, flygplatsen, havshamnen och järnvägen.

Antalet företag inom elektronikbranschen är nästan 10 och i dem arbetar 1035 personer.

De viktigaste produkterna inom sektorn är: – nätverksenheter, – elektronisk apparatur, – datorutrustning, – telekommunikationsutrustning.

Av försäljningsintäkterna i Pärnu län utgjorde år 2010 exporten 31,7 %, varav företagen inom elektronikindustrin stod för 16 % av totalvolymen, som är den största andelen i Pärnu län. Sektorns omsättning och exportomsättningens andel av totalvolymen av företagen i länet är större än genomsnittet i Estland, vilket utvisar sektorns betydelse för länet.

Sektorns totalomsättning i länet år 2010 var 77 931 326 euro, varav exportomsättningen var 73 896 273 euro (94,8 %) och vinsten 1,3 %.

De största företagen inom sektorn:

Scanfil OÜ

Scanfil Oy (Finland, sedan 2011 Sievi Capital) grundades 1976 (noterat på Helsingforsbörsen), produktionsenheten i Pärnu, där det i dag arbetar 380 personer, inköptes år 2003. Det finns också produktionsenheter i Finland, Ungern och Kina. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är underleverantörstjänster inom elektronik. Kunderna och konsumenterna är belägna överallt i världen.

Efore AS

Efore Group (Finland) grundades 1975 (noterat på Helsingforsbörsen), Produktionsenheten i Estland anlades 2004. Antalet arbetstagare i Pärnu är nära 200. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är underleverantörstjänster inom elektronik och konsumenterna finns beroende på produkterna över hela världen.

Note Pärnu OÜ

Enheten i Pärnu registrerades år 1998, den 100-procentiga ägaren Note AB (Sverige) är noterad på Stockholmsbörsen. Det finns 245 arbetstagare i Pärnu. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är underleverantörstjänster inom elektronik, tjänsterna tillhandahålls åt kunder i hela världen och inom mycket varierande sektorer. Konsumenterna finns i hela världen.

MS Balti Trafo OÜ

Företaget grundades 1997, i dag är en stor andel av företaget i tyska händer. Företaget har 160 arbetstagare. Man tillverkar små transformatorer och induktiva komponenter huvudsakligen för den tyska, finländska och svenska marknaden, de viktigaste konsumenterna befinner sig i Tyskland.

OSHINO Electronics

Företaget grundades år 2002. Namnet och delvis också företagets karaktär ändrades 2009. Det ägs av OSHINO Lamps GmbH och privata estniska investerare. Företaget har 25 arbetstagare. 85 % av företagets produktion är belysningselement för bilindustrin och 15 % övrig elektronik. De huvudsakliga marknaderna är Tyskland och Storbritannien för bilprodukterna och Estland och Sverige för de övriga produkterna.