Background Image

Metallindustri

Metallindustrin i Pärnu län har en lång historisk bakgrund, när Pärnu KEK och Pärnu Maskinfabrik verkade i Pärnu. Sedan Estland blev självständigt skapades det i regionen ett stort antal småföretag, av vilka några med tiden har växt sig större. De största metallindustriföretagen i regionen grundades med utländskt kapital: AQ Lasertool OÜ och OÜ Stram.

Metallsektorn i Pärnu län har vuxit kraftigt under de senaste åren, det har kommit till nya företag med högt mervärde. För att tillmötesgå det växande behovet av arbetskraft och utbildning har det startats en studielinje inom metallbranschen vid Pärnu läns yrkesutbildningscentral.

Sektorns utveckling stöds av Pärnu läns goda logistiska läge och mångsidiga fraktmöjligheter: Via Baltica, flygplatsen, havshamnen och järnvägen. Det stora antalet företag ger uttryck för möjligheterna till såväl samarbete som fusioner med företag baserade på inhemskt kapital med tanke på högre effektivitet, innovation, produktutveckling och produktionskapacitet.

Antalet metallindustriföretag är ca 50 och de har 635 arbetstagare.

De viktigaste produkterna inom sektorn:
– metallkonstruktioner,
– produkter för bil-, tåg- och energiindustrin (Scania, ABB),
– komponenter för elektronikindustrin.

Av försäljningsintäkterna i Pärnu län utgjorde år 2010 exporten 31,7 %, varav metallindustriföretagen stod för 15 % av totalvolymen.

Sektorns totalomsättning i länet år 2010 var 94 775 381 euro, varav exportomsättningen var 49 058 001 euro (51 %) och vinsten 3,8 %.

De största företagen inom sektorn:

AQ Lasertool OÜ

Det största metallförädlingsföretaget i Pärnu län. Företaget hör till den internationella koncernen Aros Group. Lasertool tillverkar produkter för bilindustrin – Scania, för energiindustrin – ABB, för att bygga tåg – Bombardier. Företaget anlitar som underleverantörer också lokala metallbearbetningsföretag. År 2011 var omsättningen 18,3 miljoner euro (+30 % i jämförelse med 2010), antalet arbetstagare i snitt 184 under året. För att öka automatiseringen är antalet robotar sammanlagt 4.

Stram OÜ

Företaget grundades 2009 med svenskt kapital (Trading House Scandinavia AB) och huvudprodukten är metallprodukter för sovrum. Företaget har 70 arbetstagare, 100 % går på export till minutförsäljningskedjor inom EU.

Adrem Pärnu AS

Företaget grundades 1992 och är baserat på estniskt kapital. Företaget har 27 anställda och tillverkar i huvudsak olika slags metallprodukter som underleverantör.

JU-Metall AS

Företaget grundades 1993 och är baserat på estniskt kapital. Företaget har 20 anställda och tillverkar som underleverantör metallkonstruktioner och som egna produkter lagerutrustning och det sysslar också med byggverksamhet.

Alise Technic OÜ

Företaget skapades år 2000 och sysslar med bearbetning av plåt och plast och mekanisk metallbearbetning. Företaget har 20 anställda. Den huvudsakliga verksamheten är tillverkning och utveckling av plåt- och plastkomponenter och -detaljer. OÜ Alise Technic är till 100 % inriktat på underleverantörsverksamhet. Dess kunder är i dag maskinbyggnadsindustrin, elektronikindustrin, möbelindustrin, telekommunikationsindustrin samt byggföretag.