Background Image

Textilindustri

Textilsektorn är av tradition viktig i Pärnu län. Förutom att sy kläder tillverkar man heminredningsprodukter: täcken, kuddar, mjuka möbeldelar. Av industrinäringarna i länet är textilbranschen den fjärde största i storleksordningen i fråga om försäljningsintäkter och exportsiffror. Sömnadsarbetet hjälper till att sysselsätta kvinnor också på landsbygden. När exporten utvecklas, kommer förutom sömnadsarbetet också design, datorgrafik och produktutveckling med i bilden. De största företagen i regionen är Wendre, Trimtex, Protex, Qualitex, Fennobed och Fein-Elast Estonia.

Wendres ekonomiska resultat gör företaget till en av de största producenterna av heminredningstextiler i Europa. Till företagets kunder hör ledande heminrednings- och möbelaffärer världen runt. Företagets omsättning var under andra halvåret 2011 och första halvåret 2012 sammanlagt 81,4 miljoner euro, varav exporten utgjorde 98 %. Vinsten under samma period var 8,2 miljoner euro och investeringarna i anläggningstillgångar 1,4 miljoner.

Kunskap om textilsektorns möjligheter och insikt i konsumenternas behov, internationell know-how, genomtänkt produktutveckling och råmaterial av toppkvalitet möjliggör tillverkning av produkter, som Pärnu verkligen kan vara stolt över. Tänk dig att nästan 11 miljoner européer på kvällen vilar huvudet på en kudde och nästan 8 miljoner människor vaknar under ett täcke, som har gjorts i Pärnu.

Utvecklingen inom textilsektorn stöds av de studieprogram Pärnu läns yrkesutbildningscentral genomför på grundskole- och gymnasiebas, förekomsten av den tidigare nämnda leveranskedjan (Pambu, Oberis), som stöder de på utländskt kapital baserade företagens verksamhet, samt kompetenta människor. Dessutom stöds sektorns utveckling och möjligheter av det goda logistiska läget och de mångsidiga fraktmöjligheterna: Via Baltica, flygplatsen, havshamnen och järnvägen.

Antalet företag inom sektorn är 35, antalet arbetstagare närmar sig 1500, av produktionssektorerna är textilbranschen den fjärde i storleksordningen, av vars produktion över 90 % går på export.