Background Image

Träindustri

I Pärnu län finns ca 30 % av Estlands skogstillgångar, skogshushållning och träförädling är därför branscher med en traditionell bakgrund i regionen. Företagen inom träsektorn företräder i Pärnu län en stor andel av såväl antalet anställda som industriproduktionens volym.

Träsektorn i Pärnu län har gradvis förskjutits alltmer från materialbearbetning (sågverk) till framställning av slutprodukter (möbler, stockhus, modulhus, övriga träprodukter). De största företagen i regionen är Skano Group AS (tidigare namn AS Viisnurk), OÜ Valmos och OÜ Säästke.

Utvecklingen inom träsektorn stöds av de specialområden inom träbranschen, som undervisas vid Pärnu läns yrkesutbildningscentral. Sektorn stöds av tillgången till resurser (skog) och leveranskedja samt kompetent personal. I Pärnu län har det skapats ett Pärnu Wood Cluster för att främja samarbetet mellan träindustriföretagen och sköta gemensam marknadsföring. Dessutom stöds sektorns utveckling och möjligheter av det goda logistiska läget och de mångsidiga fraktmöjligheterna: Via Baltica, flygplatsen, havshamnen och järnvägen.

Inom träsektorn arbetar sammanlagt över 200 företag och 1500 anställda.

De viktigaste produkterna inom sektorn är:
– sågat virke,
– hyvlat virke,
– möbler,
– faner,
– stock- och modulhus.

Av försäljningsintäkterna i Pärnu län utgjorde år 2010 exporten 31,7 %, varav träförädlingsföretagen stod för 9 % av totalvolymen.

Sektorns totalomsättning i länet år 2010 var 107 751 625 euro, varav exportomsättningen var 39 293 256 euro (36,5 %) och vinsten10,8 %.

De största företagen inom sektorn:

Skano Group AS

Företaget är noterat på Tallinnbörsen. Företaget tillverkar möbler för hemmen samt isolerings- och inredningsskivor. Antalet anställda är 275. Av företagets omsättning utgörs ca 80 % av export. Den största marknaden är Finland, därefter Ryssland och Estland.

OÜ Valmos

Företaget är grundat år 2000 med estniskt kapital. Produktionen består till 95 % av faner. Företaget har 225 anställda. Av omsättningen utgör exporten 96 %, de största marknaderna är Polen, Slovakien och Litauen.

OÜ Säästke(JNA)

JNA-koncernen grundades i Danmark år 1975. Produktionsenheten ligger i Estland. Produkturvalet omfattar dörrar och fönster. Företaget har 180 anställda, omsättningen uppgår till 7,2 miljoner euro.

Ecobirch AS

Produktion och marknadsföring av produkter under varumärket EcoBirch inleddes år 2003. Ecobirch är i dag den största tillverkaren av björkprodukter i Estland, som sätter värde på björkvirke av såväl låg som hög kvalitet. De viktigaste produkterna är laminatträ, möbelkomponenter och sågat virke. Företaget har 150 anställda och omsättningen är ca 7,6 miljoner euro.

Laesti AS

Företaget ingår i internationella Norvik Group. De huvudsakliga verksamhetsområdena är produktion, torkning, hyvling och efterbehandling av sågat virke. Företaget har 75 anställda, omsättningen är ca 6,8 miljoner euro.