Background Image

Varför Pärnu?

Pärnu var redan på medeltiden känd som hamn och hansastad och var en viktig länk i handelsutbytet mellan öst och väst. Den ekonomiska aktiviteten ökade i början av 1900-talet i och med urbaniseringen och anläggandet av de första fabrikerna. I Pärnu verkade åren 1900-1915 det största träförädlingsföretaget i Tsarryssland och Europa, Waldhofs cellulosafabrik, där det under dess glansdagar arbetade 3000 personer.

I Pärnuregionen spelar förädlingen av de lokala naturtillgångarna, trä, torv och fisk, en viktig roll. Under de senaste två decennierna har nyare branscher, såsom metall- och elektronikindustrin, utvecklats snabbt. Här finns många små och medelstora företag med upp till 10 arbetstagare, vilka utgör nästan 80 % av totalantalet företag.

I Pärnuregionen har det gjorts stora utländska investeringar, varför många större företag ingår i internationella koncerner. Henkel Makroflex (tillverkning av polyuretan-byggnadsskum), AS Wendre (tillverkning av hemtextiler), AQ Lasertool OÜ (metallindustri som ingår i Aros Group), Scanfil OÜ (elektronikindustri tillhörande Sievi Capital), Efore OÜ (elektronikindustri som ingår i Efore Group), Laesti AS (träindustri som ingår i Norvik Group) har här funnit en god miljö som på allt sätt stöder företagens utveckling.

Dessa är bara några exempel på de företag, som för sin egen utveckling utnyttjar det bästa logistiska läget mellan de nordiska länderna, Ryssland och Centraleuropa, den trygga miljö med högstående arbetskultur och den välutbildade yrkesarbetskraft som Pärnuregionen erbjuder.