Background Image

Infrastruktur

Det är just det goda logistiska läget – närheten till Finland och Sverige samt de goda förbindelserna till Centraleuropa – som har fört många företag till Pärnu.

Via Baltica som löper genom Pärnu är den huvudsakliga förbindelseleden mellan de nordiska länderna och Central- och Västeuropa. Under de senaste åren har det gjorts ansenliga investeringar i förnyelsen av Via Baltica och andra landsvägar, vilket garanterar en snabbare och bekvämare frakt av varor.

Hörnstenen för utvecklingen av Pärnuregionen har varit Pärnu hamn, via vilken en stor del av exporten från Pärnu län och södra Estland i dag löper. Pärnu hamn har under de senaste åren utvecklats till en beaktansvärd regional hamn i sydvästra och södra Estland.

På 3 kilometers avstånd från Pärnu ligger Pärnu flygplats. Flygfältet i Pärnu som byggts på ett tidigare militärflygfält ligger på andra plats i Estland i fråga om banans längd (2480 meter) och flygfältets storlek. Förutom reguljärflyg inom Estland har flygplatsen också privat- och charterflyg till andra länder. Pärnu flygplats lämpar sig väl för privatflyg, för flygklubbsverksamhet, flyg- och fallskärmssport samt för fraktflyg.