Background Image

Utbildning

I Pärnutrakten finns det vidsträckta möjligheter att tillägna sig god utbildning och kompetens. Skolorna i Pärnu erbjuder förutom grundutbildning av god kvalitet också fria studier i informationsteknologi, realämnen och främmande språk.

Högskoleutbildning erbjuds i Pärnu av Tartu universitets Pärnu college, som är specialiserat på företagsverksamhet och projektledning, turist- och hotellnäring samt socialarbete. Antalet studenter är tillsammans med dem som studerar i den öppna högskolan över tusen. Magisterstudier erbjuds inom följande områden: turismgeografi, design och ledning av tjänster samt design och ledning av wellness- och spatjänster.

Pärnu läns yrkesutbildningscentral erbjuder möjlighet till yrkesutbildning inom tjugo olika specialområden.
Under de två senaste åren har Yrkesutbildningscentralen genomgått en anmärkningsvärd utveckling. De äldre skolbyggnaderna har renoverats och det har uppförts ett flertal nya skolbyggnader, som har inretts med moderna, up-to-date undervisningshjälpmedel och erbjuder en högklassig studiemiljö för mer än 1200 studerande.

Samarbetet mellan yrkesutbildningscentralen och företagen i trakten är intimt och mångfacetterat. Det har skapats ett praktiknätverk, som garanterar bästa möjliga praktiska inlärning för studenterna och kompetens på hög nivå. Det har startats ett flertal studielinjer i intimt samarbete med företagen. På önskemål av företagen i elektronikbranschen och med deras medverkan inleddes det utbildning av assemblerare av elektronisk apparatur. Med aktiv medverkan av företag i metall- och maskinbyggnadsbranschen skapades och startades det ett studieprogram för montörer. För att tillmötesgå utbildningsbehoven i Pärnuregionen ordnar Yrkesutbildningscentralen ett flertal fortbildnings- och omskolningskurser.