Metsä Grupp on jätkusuutliku biomajanduse edendaja

Metsä Woodi kasevineeritehas Pärnus

Eestis aktiivselt tegutsev Soome metsatööstuskontsern Metsä Grupp on jätkusuutliku biomajanduse edendaja, kes kasutab säästvalt majandatud põhjamaistest metsadest pärit taastuvat puitu. Kontsern keskendub puiduvarumisele ja metsateenuste pakkumisele ning puittoodete, tselluloosi, värskest kiust kartongi, majapidamis- ja toiduvalmistuspaberite tootmisele.

Pärnus asub Metsä Woodi kasevineeritehas, kus valmistatakse vineeritooted peamiselt nõudlikule tööstuslikule lõpptarbijale. Tähtsaimateks valdkondadeks on näiteks transpordivahendite ja betoonivalurakiste valmistamine. Tehas avati ametlikult 2018. aasta oktoobris ja lõplik tootmisvõimsus on plaanis saavutada aastal 2020.

Pärnusse investeerimisel sai määravaks asjaolu, et suur osa Pärnu vineeritehase klientidest asuvad Kesk-Euroopas ning tänu sellele paikneb Pärnu tarneahelas “poolel teel” ning toodete tarne kliendini saab toimuda mõne päevaga. Tähtsat rolli mängis ka Fortumi katlamaja paiknemine tootmismaast 900 m kaugusel. Fortumile tarnib tehas puitjäätmed ja vastu saab kogu energiavajaduse auru ka elektrienergia näol. Elektrijaam omalt poolt sai juurde suure tööstuskliendi stabiliseerides sellega ka senise nõudluse hooajalisust.

Kasevineeritehas asub sobivalt Kase tänaval

Kasevineeritehas asub sobivalt Kase tänaval

Investeerimismaht Pärnu tehasesse oli 55 milj. eurot, millest 2 milj. eurot saadi EAS suurettevõtte toetuse programmist. Pärnu tehases toimub vaid osa tootmisprotsessist, Soome Äänekoskisse 20 milj. euro eest rajatud uuest spoonitehasest saadakse kuivatatud ja sorteeritud spoon.

Investeering loob ka Pärnule/Pärnumaale olulist lisaväärtust. Projekt on Lääne-Eesti suurim tööhõive looja. 200 töökoha loomine annab võimaluse mitmetele kohalikele inimestele tagasipöördumiseks Põhjamaade tööturgudelt. Kohalik kutsehariduskeskus saab puidutöötlemiserialale tugeva koostööpartneri, kellega koos saab välja töötada vajatavaid õppekavasid ning luua praktikakohti.

Pärnu Niidu tööstuspiirkond sai juurde strateegilise investori, kes meelitab oma tegevust alustama ka teisi kõrgeltarenenud infrastruktuure – lisaks täiustatud taristuühendustele ehitatati uued teed tööstuspargi maaomaniku ja Pärnu linna poolt.

Pärnu/Pärnumaa investeerimiskeskkond loob head võimalused uute tegijate lisandumiseks. Koostöö kohaliku omavalitsuse esindajate, arenduskeskuste ning ettevõtjatega töötab hästi. Varasemalt enamasti turismile suunatud toimetamiste asemel on viimastel aastatel kasvanud fookus just tööstusele ja tootmisele, seda nii tööstuskülade, taristute ja teevõrkude arendamisel. Rõõm on näha Pärnu linnapildis paljusid pooleliolevaid ehitusobjekte.

Merite Liidemaa-Pärn
personalijuht

Contact company
Asukoht Pärnu, Eesti