Hiiuvälja tehnoloogiapark

Hiiuvälja tehnoloogiapark on arendamata piirkond, mis asub Pärnu linna piirist vaid 3 km kaugusel. Detailplaneeringuga on hõlmatud 25 ha tööstus- ja ärimaad ning see jaotatakse 37 krundiks. Krundid on suurusega 3234 – 18 688 m2 ja ehitiste kasulik pind võib ulatuda kuni 60% krundi pindalast. Kruntidele on määratud 100% ärimaa või 80% tööstusmaa / 20% ärimaa. Ettevõtjatel on võimalik ühendada mitu krunti, et saada vajalik suurus. Omanik: OÜ Vestman Tööstuspargid