Lihula ettevõtlusala

Tegemist on alaga, kus endisel KEKi territooriumil tegutsevad mitmed eriilmelised ettevõtted, kellest tuntumad on Uninaks, Narma ja Greencube. Kokku on ala suurus umbes 35 ha, koosnedes kahest eraldi osast – Valuste tee ja Piiri tänava piirkonnast. Ala on ca 70% ulatuses kasutusel. Taristu väljaarendamiseks on saadud PKT toetust. Samuti on paralleelselt töös detailplaneering maa munitsipaalomandisse saamiseks ja uute kruntide loomiseks Piiri tn äärde. Potentsiaalselt võiks lisanduda ca 70 uut töökohta umbes 5-6 aasta perspektiivis. Ala on Lihula-Pärnu ja Risti-Virtsu maantee vahetus läheduses, samuti kavandatakse aastatel 2018-2020 olemasolev 110 kV alajaam ehitada ümber 300 kV jaamaks.