Loode-Pärnu tööstusala

Loode-Pärnu tööstusala asub Pärnu linnas, kesklinnast vaid 2,5 km kaugusel ning on suure potentsiaaliga arendamata piirkond. Detailplaneering katab umbes 250 ha ning hõlmab tänavaid, haljasalasid, elamurajooni ja tööstusala. Tööstuslikuks/ärimaaks on määratud 279 752 ruutmeetrit ja see jaguneb 38 krundi vahel. Ettevõtjatel on võimalik vajaliku suuruse saamiseks ühendada mitu krunti. Kruntide suurus on 4500 kuni 13 000 ruutmeetrit ja ehitiste kasutatav pind võib ulatuda kuni 50% krundi pindalast. Kruntidele on määratud 100% ärimaa, 100% tööstusmaa või 50% tööstusmaa / 50% ärimaa. Tõenäoliselt on Loode-Pärnu tööstuspiirkonnast huvitatud puidu- ja metsamaterjali-, masina-, ehitustarbe-, metalli- ja elektroonikatööstused. Tänu suurepärasele asukohale ja tihedale ühendusele Pärnu mere- ja lennusadamate ning Via Baltica maanteega sobib see hästi ka varumiseks ja ladustamiseks.

Omanik:

Pärnu linn

Side kättesaadavus:

Juurdepääsutee: Asfalttee

Kiirtee: 300 m Via Baltica kiirteeni

Lennujaam: asub tööstuspiirkonna kõrval

Lähim rahvusvaheline lennujaam: Tallinn 130 km, Riia 190 km

Sadam: Pärnu sadam 4 km

Tehniline taristu: Vesi ja kanalisatsioon: liitumised krundi piiril

Drenaaž: ehitatud

Tuletõrje veevarustus: ehitatud

Soojustus: osaliselt ehitatud

Elekter: osaliselt ehitatud

Gaas: osaliselt ehitatud

Telekommunikatsioon: osaliselt ehitatud

Tänavad: ehitatud