Sauga ettevõtlusalad

Saugas on mitmeid erinevaid alasid:

1. Tehnika tn äärsed alad (ca 10 kinnistut, kus praegu asub kuus ettevõtet, sh autolammutus, asfalditehas). Ala on osaliselt hoonestatud, käimas on uue metallitööstuse ehitus.

2. Sauga Tehnopark endise vallamaja ees (43,5 ha); oma olemuselt täitsa uus, kokku 19 krunti. Alal on üks ettevõte, ala on hoonestamata.

3. Tallinna mnt-st vasakule jääv ala, (9 ha). Seal asub kuus hoonestamata kinnistut, praegu alal kedagi veel ei tegutse.

4. Vana seavabriku ala (pruuntööstusala) Tallinna mnt-st kaugemal, kus asuvad puidutööstus, autolammutus ja plastgraanulite tehas.

Aladel on detailplaneering ja taristu põhiprojektid olemas. Pärnu lennuvälja külje all on ka veel ca 5 ha suurune detailplaneeringuga ala, millega aktiivselt ei tegeleta. Ärimudel: kruntide enampakkumine või otsustuskorras tingimustega võõrandamine. Saadav raha paigutatakse taristu arendamisse. Praegu on hinnanguliselt kruntidest 80% vaba ja 20% hõivatud. Konkreetseid sihtgruppe pole määratletud, peamiseks kriteeriumiks on tööhõive. Taristu on osaliselt välja arendatud, osaliselt tehakse seda käimasoleva toetusprojekti raames. Katlamaja on alal olemas (SW Energia), elekter on samuti kättesaadav, kuid lahtise traadiga õhuliinide tõttu kaasnevad kinnistutele piirangud. Lairibaühendus on paigaldamisel, viimane miil tuleb ettevõtetel rajada. Konkurentsieeliseks võib lugeda logistiliselt head asukohta (Pärnu linn, lennuväli, Via Baltika, tulevane Rail Baltic).